Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzu

14 Aralık 2017

Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygula-malar Kılavuzunun (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır) amacı TGNC kişilerle kültürel anlamda yetkin, gelişimsel olarak uygun ve trans-olumla-yıcı psikolojik uygulamaların sunulması konusunda psikologlara yardımcı olmaktır. Trans-olumlayıcı uygulamalar TGNC kişilerin kimlik ve yaşam de-neyimlerine aşina, saygılı ve destekleyici uygulamalardır (Korell & Lorah, 2007). Bu Kılavuz, çalışmaları esnasında TGNC kişilerle karşılaşacak olan psikologlar için giriş niteliği taşıyan bir kaynak olsa da, halihazırda TGNC kişilere sundukları bakım hizmetini iyileştirme anlamında, bu uygulama ala-nında deneyim sahibi olan psikologlar için de kullanışlı olabilir. Kılavuzda, cinsiyet kimliği ve TGNC topluluğu söz konusu olduğunda dile daha yaban-cı olma ihtimali olan okuyucular için bir tanımlar seti yer almaktadır (bkz: Ek A). TGNC’den farklı olarak doğumda tayin edilen cinsiyetleriyle cinsiyet kimlikleri örtüşen insanlar için “cisgender” terimi kullanılmaktadır (E. R. Green, 2006; Serano, 2006).