Dünya dönüyor sen ne dersen de

5 Aralık 2017

Bu kitap Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi’nin 4. Trans Kampı’nda bir araya gelen trans kadınların ve trans erkeklerin tanıklıklarıyla harmanlandı. Kitabın hazırlanma sürecinde katkı veren A. Buğra Tokmakoğlu’na ve Demhat Aksoy’a ve kitapta tanıklıkları-nı bizimle paylaşan arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Bu kitap Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi’nin 4. Trans Kampı’nda bir araya gelen trans kadınların ve trans erkeklerin tanıklıklarıyla harmanlandı. Kitabın hazırlanma sürecinde katkı veren A. Buğra Tokmakoğlu’na ve Demhat Aksoy’a ve kitapta tanıklıkları-nı bizimle paylaşan arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. 

“Bu kitap Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın finansal desteğiyle basılmıştır. Avrupa Birliği kitabın içeriği ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.”