2013 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Raporu

11 Haziran 2015

2013 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir düzenlemenin olmayışı yargıya yansıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu doğurmaktadır.

2013 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir düzenlemenin olmayışı yargıya yansıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu doğurmaktadır.