Kocaeli’de Queer Yoldaşlık paneli yapıldı

22 Kasım 2016

 

22 Kasım 2016

Haber: Kaos GL

Kocaeli Etkinlikizi Platformu’nun Gökkuşağı Söyleşileri kapsamında Queer Yoldaşlık paneli yapıldı.

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Taş Bina’da dün (21 Kasım) Queer Yoldaşlık paneli düzenlendi.

İlginin yoğun olduğu panele konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema, Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi İren Dicle Deveci ve KoasGL.org editörü Yıldız Tar katıldı.

Kocaeli merkezli sivil toplum örgütlerinin, yıllık olarak planlanan kültürel etkinliklerine katılımı artırmak, etkinliklerin görünürlüğünü ve sürekliliğini imkânlı kılmak amacıyla kurulan Etkinlikizi Platformu’nun “Gökkuşağı Söyleşileri” kapsamında yapılan panelde konuşmacılar queer teori, politika ve gündelik yaşam üzerine konuştu.

Cinsiyetlendirilmiş bedenler

Queer kavramını tartışmaya açan İren Dicle Deveci şöyle konuştu:

“Queer, kimlik denen şeyin sabit ve değişmez bir şey olmadığını savunur. Bunun hem felsefi hem de politik yanı çok önemli. Toplumsal cinsiyet her bir bireyin sosyalleşme sürecinde ona anlatılan kadınlık ve erkeklik durumudur. Toplumun bize öğrettiği kadınlığı öğreniyoruz. Queer toplumsal cinsiyet ile ‘biyolojik cinsiyet’ ikiliğini de tartışmaya açar, eleştirir. Cinsiyetli olarak doğmadığımızı, cinsiyete özgü doğal özler olmadığını; cinsiyetlendirildiğimizi söyler.

“Hiçbir kadın ya da erkek ya da her ne isek o hanım hanımcık oturma koduyla doğmuyor. Kadın dediğin böyle olur diye bir sosyalleşme sürecinde var oluyoruz. Cinsiyet dediğimiz şey gerçekten var mı? Cinsiyet dediğimiz şey aslında cinsiyetlendirilmiş bedenlerin performe ettiği şeydir. Keza on yıl öncesinin erkek tanımlamasıyla şimdinin erkek tanımlaması aynı değil.”

Ataerkiyi heteroseksizm ile birlikte düşünmek

Yıldız Tar ise, heteroseksizm ve ötekileştirme dinamiklerine değinip, queer teori bağlamında gelişen mücadelenin tarihsel arka planını aktardı.

“Özgürlük ve eşitlik dediğimiz meselenin karşısında duran tüm ideolojiler bir şekilde birbiriyle ilişkilidir. Böylesi bir birliğe karşı hiyerarşi karşıtı beraberliklerin yolunu aramak hepimizi özgürleştirebilir. Feminizm erkek egemenliği ile mücadele noktasında ön açıcı olsa da, ikili cinsiyet rejimi dışında kalan var oluşlara odaklanmamız, ataerkiyi heteroseksizm ile birlikte düşünmemiz gerekiyor” diyen Tar, ayrıca ülkeye hakim olan savaş ve OHAL ikliminde görünmez kılınmaya çalışılan kimliklere de değindi.

Etkinlikizi Platformu kimdir?

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Türk Mimar ve Mühendisler Odası (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikası-Eğitim Sen (KESK) ve Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği’nin (KKKD) bir araya gelerek oluşturduğu platform; kültürel ve kamusal ortaklık alanlarını yeniden kazanmayı ve kalıcı olarak geliştirmeyi ve toplumsal olarak nitelikli etkileşimini ve yeniden üretimini olanaklı kılarken dinamik, genç ve proje odaklı çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, ortak etkinlikler planlayan kurumların hem kendi üyeleri ve takipçileri için hem de ilgili toplumsal kesimler için mevcut atıllığı aşacak aktif, katılımcı ve paylaşımcı bir platform kurmayı hedefliyor.

Bu etkinlik Kaos GL ve Pembe Hayat Derneklerinin yürüttüğü Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmiştir.