Kocaeli’de PDR öğrencileri ayrımcılığı tartıştı

4 Mayıs 2016

 

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Kocaeli’de PDR öğrencileri ile buluştu.

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında, Kaos GL’den Aylime Aslı Demir Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Bölümü dersine katıldı.

20 Nisan’da yapılan derste “Ayrımcılık” konusu tartışıldı. Demir, tarihsel bir kümelenme ve anlayışa tekabül etmesi açısından ilk olarak “Cinsiyet”, “Toplumsal Cinsiyet” ve “Cinsel Yönelim” kavramlarını açarak başladı.

Kavramların tarihine ilişkin bir sistematik genel taslak oluşturulmasının ardından bu kavramların güncel tartışmalarla ilişkisi tartışıldı. Eğitim müfredatlarından, okul binalarının kurulma biçimine, barınmaya, çalışma hayatına, sağlığa erişime ilişkin düzenlemelerin heteronormativite ile nasıl birbiriyle ilişkili hale geldiğini, heteroseksist düzeneğin insan yaşamına özgü her olgu ve alanı nasıl sarmaladığı tartışıldı.

*Bu etkinlik Pembe Hayat ve Kaos GL’nin “Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi” kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı destekleriyle gerçekleştirilmiştir.