LGBTİ’lere ayrımcılık yapan İnsan Hakları Kurumu tasarısı yasalaştı

7 Nisan 2016

 

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını kapsamayan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı sivil toplumun bütün eleştirilerine rağmen TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Ayrımcılıkla mücadele edeceği iddia edilen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kurulması için yasa tasarısı dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tasarı yasalaştı. Yakın zamanda kurumun kurulması bekleniyor.

Kurumun çalışma alanlarında insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek yer alıyor.

Kanuna göre cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasak olacak. Yasak, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini kapsamıyor.

İnsan Hakları Kurumu tartışmaları ayrımcılıkla başladı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulması hakkında yasa tasarısı Şubat ayında TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda incelendi. CHP ve HDP’nin tasarıya ‘cinsel yönelim ve cinsel kimlik’ eklenmesi talepleri AKP’nin homofobik tepkisi sonucu kabul edilmedi. HDP, komisyon çalışmalarından çekildi.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı kapsam dışında tutan tasarı alt komisyona gönderilebilecekken AKP'nin ısrarı sonucu komisyon tarafından incelenip doğrudan oylanmak üzere meclise iletildi. Böylece tasarının alt komisyonda daha detaylı incelenmesi önlenmiş oldu. Muhalefetin ve sivil toplumun önergelerini sunması için yeterli vakit tanınmadı.

Hükümet’in hazırladığı cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılığı yasaklayan ancak LGBTİ’leri ve taleplerini görmezden gelen tasarının komisyondaki görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.

LGBTİ örgütleri ve sivil toplum tepki gösterdi

50 LGBTİ örgütü “İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasası’nda eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslere ayrımcılık yapma!” diyerek basın açıklaması yayınladı.

Sivil toplum örgütleri LGBTİ’lere ayrımcılık yapan, insan hakları oluşumlarını süreçten dışlayan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı’na karşı kurumsal ve bireysel imza kampanyası başlattı.

TBMM’ye seslenen örgütler, “Bizler, Türkiye’de insan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik için çalışan sivil toplum örgütleri olarak, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı ile sunulan yapının ve öngörülen çerçevenin, gerekçesinde belirtilen amaç ve işlevi gerçekleştirme imkanı olmadığına dikkat çekiyoruz” dedi.

İlgili haberler:

Davutoğlu, tartışma yaratan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu savundu

Ayrımcılığa karşı bize yasa lazım!

5 maddede ‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ tasarısı

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı’nda LGBTİ’lere ayrımcılık yapma!

AKP’den İnsan Hakları Komisyonu’nda LGBTİ’lere ayrımcılık!

Ayrımcılığa karşı yasa tasarısında LGBTİ’lere ayrımcılık!