Antep’te Kuir Yoldaşlık Söyleşisi

2 Mayıs 2016

ZeugMadi ev sahipliğinde Pembe Hayat’tan Ali Can Kalan ve Ozan Uğur’un katılımı ile Antep’te “Barış, Özgürlük ve Aşk için Kuir Yoldaşlık” söyleşisi gerçekleştirildi.

Antep’te Pembe Hayat’tan Ali Can Kalan ve Ozan Uğur’un katılımı ile “Barış, Özgürlük ve Aşk için Kuir Yoldaşlık” söyleşisi gerçekleştirildi. ZeugMadi’nin ev sahipliğinde Karanfil Kafe’de gerçekleştirilen etkinlikte toplumsal bir barış ve özgürlüğün herkes için olduğuna dikkat çekildi.

Söyleşi Ozan Uğur’un kuruluş sürecinde yer aldığı ZeugMadi’yi hangi ihtiyaçlar doğrultusunda kurduklarını anlatmasıyla başladı. Uğur “ZeugMadi kurulmadan hemen önce Gezi direnişi sürecinde Antep’te de LGBTlerin görünür olması hepimize cesaret verdi. Bağımsız bir LGBT oluşumunun ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Başka örgütlerle yoldaşlık geliştirmemiz gerektiğinin de farkındaydık. Bunu nasıl yapacağımızı kestiremiyorduk. Ancak mücadele ettikçe hem diğer kurumlar hem de biz yoldaşlığımızı nasıl inşa edebileceğimizi öğrendik. Bence kuir yoldaşlık da tam olarak birbirimizi ezmeden veya üstün görmeden, ZeugMadi’nin ve Antep’teki diğer örgütlerin yaptığı şekilde örülüyor” şeklinde konuştu.

Uğur’dan sonra söz alan Ali Can Kalan ise Adana’da bulunduğu süre içinde yaşadığı deneyimleri anlattı. Kalan “Birçok kimlik mücadelesi var. İnsanlar Alevi, Kürt ya da trans olduğu için eziliyor. Bütün bu mücadele alanlarının birbiriyle kesiştiği noktalar var. Bu noktaları göremediğimiz takdirde birbirimizin üzerinde baskı kurmaya başlıyoruz. Nefret tam da burada doğuyor. Nefretin ve ayrımcılık bütün mücadele alanlarına sirayet ediyor. Bir dönem LGBT hareketi içerisinde translar da aynı ayrımcılığı yaşadı ve kendi öz örgütlenmelerini kurarak mücadelenin içinde yer almaya devam ettiler” diyerek ayrımcılığın her alanda olabileceğine ve nefretin ayrımcılıktan doğduğuna dikkat çekti.

Ülkedeki savaş halinin de nefreti körüklediğine dikkat çeken Kalan “Savaşın olduğu yerde nefret büyüyor. Nefretin olduğu yerde de kimse sokağa çıkmıyor, birbirinin sorunuyla ilgilenmiyor. Gezi öncesinde ülkede bir barış sürecinden söz ediliyordu. İnsanlar bu sayede Gezi’de bütün ezilen ve farklı yanları ile bir arada durabildi. Ancak bu şimdi pek mümkün görünmüyor. Çünkü silahların konuştuğu bir yerde militarist, eril ve milliyetçi söylemler artarak kutuplaşmayı derinleştiriyor. Bu nedenle yoldaşlık ya da LGBT mücadelesi dediğimiz şey bütün bu barış, özgürlük ve eşitlik mücadelelerinden azade değildir” diyerek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Söyleşi katılımcıların deneyimlerini paylaşması ile devam etti. ZeugMadi aktivistleri ertesi gün gerçekleşecek olan 1 Mayıs mitingine de çağrı yaptı. Aktivistler her zaman olduğu gibi 1 Mayıs’ta da birlik, mücadele ve dayanışmanın LGBT mücadelesini büyüteceğini belirttiler. Ancak 1 Mayıs günü Antep’te gerçekleşen Işid saldırısı nedeni ile 1 Mayıs mitingi iptal edildi.

*Bu etkinlik Pembe Hayat ve Kaos GL’nin “Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi” kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı destekleriyle gerçekleştirilmiştir.