Kaos GL Muğla’da öğretmenlerle buluştu

25 Haziran 2015

Kaos GL Derneği Eğitim Grubu ve Muğla Belediyesi Kadın Meclisinin işbirliğiyle öğretmenler ve psikologlara yönelik Farkındalık Eğitimi gerçekleşti. Etkinliği Karya Kadın Derneği’nden temsilciler de izledi.

LGBTİ’ler eğitim hayatında nasıl sorunlar yaşıyor?

50 öğretmenin katıldığı etkinlikte ilk kısmında Kaos GL Derneği’nden Seçin Tuncel LGBTİ kavramları, tarihsel süreci, Kaos GL’yi ve Kaos GL’nin eğitim alanındaki çalışmalarını anlattı. Kaos GL Eğitim Çalışma Grubundan Berna Savcı ise öğrencilerin okul hayatlarında yaşadıkları sorunlardan, okullarda ne tür çalışmalar yapılabileceğinden, ailelerle nasıl çalışılması gerektiğinden,  rehber öğretmenler ve branş öğretmenleri neler yapabileceğinden bahsetti.  LGBTİ öğrencilere nasıl bir yaşam alanı açılabileceğinin irdelendiği atölye katılımcıların sorularıyla ilerledi.

Berna Savcı, oturumun sonunda sadece psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin değil, her branştan öğretmenlerin LGBTİ öğrenciler için açacağı alanların çok değerli ve önemli olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi ve örnek bir atölye çalışmasını aktardı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, Kaos GL ve Pembe Hayat Derneklerinin LGBT öğrencilerle çalışan öğretmenler için hazırlanan broşürlerin dağıtılması ile sona erdi. 

*Bu etkinlik, Pembe Hayat ve Kaos GL Derneklerince yürütülen “Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi” kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından finanse edilmiştir.