Kaos GL, Uludağ’da PDR öğrencileriyle buluştu

24 Mart 2015

Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik(PDR) öğrencileri iki günlük etkinlikte Kaos GL ile bir araya geldiler

Sosyal Hizmet stajeri Murat Özbek’in haberi

Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Topluluğu ?LGBTİ Çalışmaları? programı kapsamında Kaos GL Derneği ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Kaos GL’den Ali Erol ve Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu’ndan S. Berna Savcı’nın katıldığı etkinlikler 20-21 Mart tarihlerinde Bursa’da, Uludağ Üniversitesi kampüsünde yapıldı.

Uludağ Üniversitesi PDR Topluluğu’nun LGBTİ Çalışmaları Programı kapsamında gerçekleştirdiği etkinliğin ilk gününde Ali Erol, Kaos GL’nin yürüttüğü mücadeleyi tarihselliğiyle beraber aktardı. Din, bilim ve spesifik olarak tıp biliminin homofobi ve transfobi ile olan ilişkisini anlatan Erol’un sunumu psikiyatrinin farklı cinsel kimliklere ve yönelimlere dair ürettiği söylemlere ve bu söylemlerin ne şekilde ideolojik birer dispositife dönüştüğüne dair devam etti. Katılımcı öğrenciler bu bölümde toplu taşımada, yolda, apartmanda, kampüste karşılaştıkları homofobik ve transfobik örnekleri paylaştılar.

Ali Erol’un üretilen bu söylemlere dair belirttiği şu husus oldukça önemliydi: Bilimin ürettiği homofobik ve transfobik söylemin toplumsal düzeyde ne şekilde yayıldığı gerçeği göz ardı edilemez. Dolayısıyla LGBT örgütlerle ve bireylerle bir araya gelip tanışmak isteyenler bu nefret söylemlerinin kıskacından kurtulabilmek adına kullanacakları dilin tedirginliğinden dolayı susmayı tercih edebiliyor. Bu noktada Erol, söylemin samimiyetine dikkat çekti. Toplantıda herkesin rahat konuşması gerektiği ve varsa yanlış bir ifade, bunun hep beraber değiştirilebileceği vurgusu öne çıktı. LGBT bireyler ve örgütler ile tanışmak isteyen ve birlikte hareket eden birinin veya bir kurumun ?homoseksüel? demesiyle Vahdet ya da Akit gibi gazetelerin ?homoseksüel? demesi arasında bir fark olduğunu söylemek gerekir.

Programın ikinci gününde, Kaos GL Eğitim Çalışma Grubundan PDR öğretmeni S. Berna Savcı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin meslek hayatında karşılaşabilecekleri nefret söylemlerine ve cinsiyetçi ortamlara dair bir sunum gerçekleştirdi. Bu oturumda sorulan en sık soru, cinsiyetçi olmayan bir ortamda çocukların kimliklerini ve rollerini nasıl edineceklerine dairdi. Savcı, rol dediğimiz durumun içine doğduğumuz kültürün ürettiği ve öğrettiği bir söylem olduğunu dolayısıyla başka türlü gelişimlerin de söz konusu olabileceğini vurguladı ve sahadan örnekler aktardı.

Bu etkinlik, AB Sivil Düşün Programı’nın desteklediği Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri tarafından gerçekleştirilmiştir.