Pembe Hayat’tan Nefret Suçları Raporu...

10 Ekim 2014

KAOS-GL Hukuk danışmanı, Avukat Elif Ceylan Özsoy’un kaleme aldığı "Nefret Suçları Raporu" Pembe Hayat tarafından "Nefret Sucları Yasası Neden Gerekli?" başlığıyla yeniden bastırıldı. Rapor. bu yılın başlarında ilan edilen "Benden Nefret Etme!" kampanyasının teorik çerçevesi olarak kabul görüyor.

KAOS-GL Hukuk danışmanı, Avukat Elif Ceylan Özsoy’un kaleme aldığı "Nefret Suçları Raporu" Pembe Hayat tarafından "Nefret Sucları Yasası Neden Gerekli?" başlığıyla yeniden bastırıldı. Rapor. bu yılın başlarında ilan edilen "Benden Nefret Etme!" kampanyasının teorik çerçevesi olarak kabul görüyor.

Kampanya, geçtiğimiz Mart ayı başında parlamentoda görüşülerek kabul edilen bir dizi kanun tasarı ve teklifi yanında "Nefret Suçları" ile ilgili düzenlemeyi de içeren "6. Demokratikleşme Paketi"ni etkilemeye dönük kamuoyu baskısı oluşturmayı hedefliyordu. 2 Mart gecesi geç saatlerde görüşülen paket, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli nefret suçlarını kapsam dışında bırakarak parlamentodan geçirildi. "Nefret Suçları Yasası Neden Gerekli?! başlığıyla yeniden basılan rapor, konuyla ilgili kamuoyu duyarlılığını canlı tutmayı ve mevzuatın gözden geçirilmesi talebini güncelleyerek yasama organı nezdinde yeni bir hamleyi amaçlıyor.

İlk basımı "Bir daha asla" projesi kapsamında yapılan rapor metninin, LGBTİ talepleriyle "Nefret suçu" nosyonu arasındaki özdeşliğe dikkat çekilen önsözünde, Senem Doğanoğlu tarafından kaleme alınıp 2009 sonlarında yayınlanan "Adaletin LGBTİ Hali" başlıklı çalışmaya atıfta bulunuluyor. Konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) perspektifi, ve temel kavramlara dair açıklamalar raporun ele aldığı konular arasında.

Önsözde ayrıca, raporun "Benden Nefret Etme" projesi kapsamında hazırlandığı da not ediliyor. Pembe Hayat ile KAOS-GL derneklerinin ortaklaşa yürüttüğü proje, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından finansal olarak destekleneniyor. Çalışma içeriğini elektronik ortamda barındıran CD versiyonu, da "Benden Nefret Etme" adıyla basıldı.