Homofobi ve transfobi karşıtı öğretmenler Balıkesir’de buluştu

10 Ekim 2014

Homofobi ve transfobi karşıtı öğretmenler Balıkesir’de Pembe Hayat ve Kaos GL’nin etkinliğinde buluştu, LGBTİ öğrencilere yaklaşım biçimleri tartışıldı.

Kaos GL ve Pembe Hayat dernekleri 13 -14 Eylül 2014 tarihinde Balıkesir’de Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi’nin ev sahipliğinde öğretmenlere dönük homofobi ve transfobi eğitimi yaptı.

50’ye yakın öğretmenin katıldığı eğitimde Kaos GL Derneği’nden Umut Güner, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin gelişimi, tanımlar ve kavramlar üzerine bir sunum yaparken; Kaos GL Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli de ayrımcılık ve homofobinin arka planını oluşturan ideolojiler üzerine konuştu.

Eğitimde özellikle LGBT öğrenci ya da toplumsal cinsiyet rollerine uymayan bir çocukla öğretmen, okul idaresi ve sınıf arkadaşları ve ailelerin karşılama anları üzerine tartışma yürütüldü.

"LGBT çocukla karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Sınıf öğretmenleri ne yapıyor? Akranları ne yapıyor? Rehber Öğretmen ne yapıyor? Aile ne yapıyor? Okul idaresi ne yapıyor?? sorularına yanıtlar arandı. LGBT çocukların genelde bir ?sorun? ile birlikte görünür olduğu ve genellikle öğretmenlerin LGBT varoluşunu hep sorunla ilişkilendirdiklerinin altı çizildi.

Bu çalıştaylar Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.