LGBT’Ler Anayasal Eşitlik İçin Sivil Toplumdan Destek Bekliyor

13 Temmuz 2012

Sivil Anayasa oluşturma sürecinin en başından beri LGBT dernekleri, LGBT bireylerin haklarının güvence altına alınması için yeni anayasaya dair görüş ve önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle hem sözlü hem de yazılı olarak paylaştılar.

SPoD, Temel Hak ve Özgürlükler konusunda siyasi partilerin son görüşlerini sunacakları 25 Temmuz’dan önce kamuoyuyla paylaşılacak bir metni ST֒lerin imzasına açtı.

SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Yeni Anayasa’da LGBT’lerin eşit yurttaşlar olarak tanınmasına yönelik kampanyasına devam ediyor.

LGBT’lerden topladığı görüşlerle oluşturduğu raporun kamuoyuyla paylaşılması sonrası LiSTAG ile beraber TBMM’de AKP, CHP, MHP ve BDP’den birçok milletvekili ve parti yöneticisiyle görüşen SPoD,http://anayasadalgbtlereesitlik.tumblr.com/ adresinden fotoğraf kampanyası ile Kaos GL’nin başlattığı kart kampanyasına destek vermeye devam ediyor.

SPoD, Temel Hak ve Özgürlükler konusunda siyasi partilerin son görüşlerini sunacakları 25 Temmuz’dan önce kamuoyuyla paylaşılacak bir metni ST֒lerin imzasına açtı. İmzaların 22 Temmuz 2012 Pazar günü akşamına kadar info@spod.org.tr adresine iletilmesi istenen metin şöyle:

LGBT Bireyler Türkiye Cumhuriyeti’nin Eşit Yurttaşlarıdırlar.

Yeni Anayasada LGBT Bireylere Eşitlik Tanınsın!

Ülkemizde lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireyler yaşanan nefret cinayetleri, polis şiddeti ve ayrımcılığa karşın halen herhangi bir yasal güvenceye sahip değiller.

LGBT örgütleri on seneyi aşkın süredir Anayasa başta olmak üzere Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi çok sayıda kanunun yazım ve değişiklik süreçlerinde hep aynı iki talebi dile getirdiler: LGBT bireylerin yaşam haklarının güvence altına alınması ve LGBT bireylerin yaşamın her alanındaki her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı korunması.

Bu on sene içinde siyasetçiler zaman zaman bu taleplerin gerçekleşeceğine dair olumlu açıklamalar da yaptılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu olumlu yorumları yapan siyasetçilerden biriydi. 2002 yılında katıldığı ????Genç Bakış’ programında Başbakan: ?Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz? demişti. Fakat ne yazık ki ne Başbakan bu sözlerinin arkasında durmadı.

Olumlu gelişmelerden bir diğeri ise, 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan ve Türkiye’nin ilk imzacılarından olduğu ?Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi (Resmi çeviri yanlıştır, doğrusu ?Hane içi? olmalıdır) Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi????nin ayrımcılığı yasağını düzenleyen maddesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin açıkça yer alıyor olmasıdır. Ancak bu uluslararası yükümlülük de halen Türkiye Devleti yasalarında yansımasını bulmamıştır.

Sivil Anayasa oluşturma sürecinin en başından beri LGBT dernekleri, LGBT bireylerin haklarının güvence altına alınması için yeni anayasaya dair görüş ve önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle hem sözlü hem de yazılı olarak paylaştılar. Talep toplama sürecinin ardından Komisyon Anayasa maddelerinin yazımına başladı. Son iki aydır maddelerin yazımı devam ediyor.

Komisyon görüşmeleri sırasında CHP ve BDP milletvekilleri Anayasanın ayrımcılık yasağını düzenleyen maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin eklenmesini teklif ettiler. Biz imzacı kurum ve kuruluşlar olarak iki partiye de LGBT bireylerin taleplerini eşit yurttaşlık adına sahiplendikleri ve bu taleplerin arkasında durdukları için teşekkürlerimizi sunarız.

Ancak LGBT derneklerinin CHP ve BDP tarafından sahiplenilen taleplerine, AKP ve MHP milletvekilleri karşı çıktılar. Partiler arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, ayrımcılık yasağını düzenleyen maddenin tartışılması görüşmelerin sonuna ertelendi.

LGBT bireylerin taleplerine karşı çıkan AKP ve MHP milletvekillerine yeniden çağrı yapıyoruz. LGBT bireylere dair önyargılarınızı gözden geçirmenin tam vaktidir. LGBT bireyler günahkar, sapkın, hasta değillerdir; herkes gibi bu toplumun parçasıdırlar. Her partinin olduğu gibi sizin partilerinizin seçmenleri arasında da LGBT bireyler vardır. Gelin, LGBT bireylerin öncelikle yaşam, sonra da ayrımcılığa uğramadan yaşamlarını sürdürme haklarını anayasal garanti altına almaya siz de destek verin.

Biz imzacı kurum ve kuruluşlar olarak milletvekillerimize şu hususları yeniden hatırlatmak isteriz: LGBT bireyleri şiddetten ve her türlü ayrımcılıktan korumak devletin görevidir. LGBT bireylerin toplumun diğer tüm bireyleri gibi eşit yurttaşlar oldukları anayasada açıkça belirtilmelidir. LGBT bireylerin can güvenliklerinin garantiye alınması ve onurlu bir yaşam sürme haklarının hayata geçirilmesi için, Yeni Anayasa’nın ayrımcılık yasağını düzenleyen maddesine ????cinsel yönelim’ ve ????cinsiyet kimliği’ ibarelerinin eklenmelidir.

Fotoğraflar: İbrahim Sarp Baysu (Manşet), Can Memis (Sırrı Süreyya Önder)