Yargıyı etkilemek istiyoruz!

29 Nisan 2009

Sivil anayasa tartışmaları kapsamında LGBTT bireylere yönelik ayrımcılığın anayasal güvence altına alınmasının tartışıldığı bir dönemde engellemeler ve baskılar kabul edilemez.

Yargıyı Etkilemek İstiyoruz

Kamuoyunu insan haklarına saygılı olmaya teşvik ediyoruz!

Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneğinin örgütlenme özgürlüğü iki senedir kapatılma tehdidi ile ihlal ediliyor.

Yerel Mahkemenin aldığı olumsuz karardan sonra, 30 Kasım 2008 tarihinde Yargıtay, Yerel Mahkemenin kararını bozarak, LGBTT bireylerin örgütlenme özgürlüğü açısından olumlu bir adım atmış oldu.

Lambdaistanbul Derneği Kapatılma Davası 30 Nisan 2009’da saat 09:50’de Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülecek.

Lambdaistanbul Derneği, LGBTT bireylerin yaşadığı insan hakları ihlalleri ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğin dava süreci, Lambdaistanbul Derneğinin, LGBTT bireylere insan hakları alanında vereceği desteği olumsuz etkilemektedir.

LGBTT bireylere yönelik çok ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığı günümüzde LGBTT bireylerin örgütlenme hakkına yönelik bir ihlale dönüşen dava sürecinin LGBTT bireylere yönelik yeni ihlallere yol açmasından endişe duymaktayız.

Sivil anayasa tartışmaları kapsamında LGBTT bireylere yönelik ayrımcılığın anayasal güvence altına alınmasının tartışıldığı bir dönemde engellemeler ve baskılar kabul edilemez.

Lambdaistanbul LGBTT Derneğinin kapatılma davasında Yerel Mahkemenin, LGBTT bireylere ve örgütlerine ayrımcılık yapılmayacak şekilde, insan haklarına ve onuruna yakışır bir karar vermesini bekliyoruz.