“Burhan Kuzu ayrımcılığı teşvik ederek suç işliyor”

26 Şubat 2008

Anayasa LGBTT Komisyonu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun “onlar (eşcinseller) ayrımcılık görmüyor” açıklamalarına tepki gösterdi. Komisyon yaptığı açıklamayla Kuzu’nun ayrımcılığı teşvik ederek suç işlediğini iddia etti.

Kuzu kuzu dilleri...

SAYIN BURHAN KUZU, AYRIMCILIĞI TEŞVİK EDEREK SUÇ İŞLİYORSUNUZ!

Sayın Burhan Kuzu,

Eşcinsellerin ayrımcılığa karşı anayasal eşitlik taleplerini kimin adına reddediyorsunuz?

AK Parti Milletvekili olarak mı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı adına mı, yoksa sözcüsü olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına mı?

Hükümet tarafından toplumun her kesimini kapsayacağı ilan edilen sivil anayasa sürecinde, aynı toplumun bir parçası olan eşcinselleri baştan dışlayarak ayrımcılık yapıyorsunuz.

Hükümet sözcüleri önce, ?istiyor olabilirler ama eşcinsellere eşitlik vermeyeceğiz? diyerek 22. yüzyılı beklememizi önerdiler. Şimdi de siz, anayasa ve yasalarda eşcinsellere yönelik ?ayrımcılık? olmadığını söylüyor ve ?Onların dedikleri başka. Onlar aynı cinsle evlenebilmek için düzenleme istiyorlar? diyerek eşitlik ve özgürlük taleplerimizi çarpıtmakta sakınca görmüyorsunuz.

Ayrımcılığa karşı taleplerimizi apaçık ilan ettiğimiz ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na ilettiğimiz halde ?aslında derdimizin başka olduğu? imasıyla maruz kaldığımız ayrımcı uygulamaların devamını savunuyorsunuz.

Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı suçtur!

?Onların işe alınmalarında ya da ev kiralamalarında bir engel yok. Onlara iş veya ev vermeyenlere de niye yapıyorsun denemez? diyerek hem yanılıyor hem de ayrımcı uygulamaları teşvik ediyorsunuz. Bir kişinin sırf cinsel yöneliminden dolayı işe alınmaması veya işten atılması ayrımcılıktır ve ayrımcılık da suçtur. Ayrımcı uygulamaları normal görmek ve teşvik etmek suça ortak olmaktır. Hükümet, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmak yerine, çalışma, barınma ve hayatın her alanında ayrımcılığa karşı yasal güvence sağlayacak düzenlemeleri yapmalıdır.

Önyargı ve fantezileriniz bizden uzak olsun!

Sayın Burhan Kuzu,

Sürekli ?onlar? diye ötekileştirdiğiniz insanlar, bu ülkenin vatandaşları, bu toplumun üyeleridir. Önyargı ve fantezileriniz ile lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireylerin canlarına kastettiğinizin ve hayatlarını çekilmez kıldığınızın farkında değil misiniz? Farkındaysanız eğer ayrımcı uygulamaların suç olduğunu bilmiyor musunuz?

?Dertleri başka, onlar aynı cinsle evlenebilmek için düzenleme istiyorlar? çarpıtmasıyla neyi hedefliyorsunuz?

Sırf cinsel yönelimimizden dolayı kadın ve erkek eşcinseller olarak temel insan haklarından mahrum bırakılmamızın devam etmesini mi?

Sırf eşcinsel olduğumuz için ifade ve örgütlenme hürriyetlerimiz ?genel ahlak? ablukası ile kuşatılmasının sürmesini mi?

Baskılanmamızı, engellenmemizi, dergilerimize, derneklerimize dava açılmasını, sürmekte olan davalarla derneklerimizin kapatılmasını mı?

Sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmamamızın; çalıştığımız işlerden atılmamızın, mesleklerimizden men edilmemizin ayrımcı yasalarla sürmesini mi?

Sırf eşcinsel olduğumuz için eğitim hakkımızın engellenmesini mi?

Sırf eşcinsel ve transeksüel olduğumuz için yaşam hakkımızın gasp edilmesini, şiddete maruz kalmamızı, nefret cinayetlerinin sürmesini mi?

Mahkemelerin eşcinsel ve transeksüel cinayetlerini işleyenlere sundukları ceza indirimlerinin devam etmesini mi?

Eğer amaçlanan bunlar değilse Sivil Anayasa’da, ?eşitlik?i düzenleyen maddeye, ?cinsiyet?in ardından ?cinsel yönelim? ve ?cinsiyet kimliği? ibareleri eklenmelidir.

Ayrımcılığın kanıtları olan raporları gönderiyoruz

Bu hafta, LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel) bireylerin sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden dolayı maruz kaldıkları ayrımcılıklar ile hak ihlallerini ortaya koyan ?LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007? ve ?Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Hukuk Raporu? adlı raporları Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, Milletvekillerine ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na ulaştıracağız.

Bu raporları okuduğunuzda, anayasa, çalışma hukuku, ceza hukuku ve medeni hukukta cinsel yönelim ayrımcılığının sonuçlarını da göreceksiniz. Ayrıca, kamusal alan, sosyal hayat, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık hizmetlerinde ayrımcılığın nasıl ortaya çıktığını ve yaşandığını da...

Bir kez daha hatırlatıyoruz

Anayasa LGBTT Komisyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasının tüm vatandaşlarının insan haklarını koruyan ve tüm ayrımcılıkları önleyen maddeleri içerecek şekilde düzenlenmesini önemsediğimizi ve talep ettiğimizi bir kez daha hatırlatırız.

Anayasa LGBTT Komisyonu

Anayasa LGBTT Komisyonu Sekretaryası

Ankara

Kaos GL Derneği

kaosgl@kaosgl.org

İstanbul

Lambdaistanbul LGBTT Derneği

lambda@lambdaistanbul.org

Anayasa LGBTT Komisyonu

Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu

Kaos GL Derneği

Kaos GL İzmir

KAOSİST Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi

Lambdaistanbul LGBTT Derneği

MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu

Pembe Hayat LGBTT Derneği