LGBT’ler Demokratik Bir Anayasa İçin Birleşti!

16 Aralık 2011

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu LGBT bireyleri bireysel ve örgütlü olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na görüş bildirmeye çağırdı.

SENİN GÖRÜŞÜN DE ÖNEMLİ!

YENİ ANAYASA İÇİN GÖRÜŞLERİNİ GÖNDER!

LGBT Yurttaşlar’ın Görüşleri Olmadan Demokratik Bir Anayasa Olmaz!

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu’ndan yapılan çağrı şöyle:

31 Aralık 2011 tarihine kadar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar, yeni anayasa yapım sürecine dair görüş ve önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na http://yenianayasa.tbmm.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden iletebilecekler.

LGBT Örgütleri yıllardır Anayasanın eşitlik maddesinde ?cinsel yönelim? ve ?cinsiyet kimliği? ibarelerinin yer alması, LGBT yurttaşlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi konusunda çeşitli kampanyalar yapageldi. Demokratik, Eşitlikçi bir Anayasa’nın inşası toplumun tüm kesimlerinin sürece katılımıyla mümkündür.

Her ne kadar etkin katılım mekanizmaları yeterli düzeyde geliştirilmiş olmasa da http://yenianayasa.tbmm.gov.tr adresi LGBT yurttaşlara da görüşlerini bildirmek için bir fırsat sunuyor.

Sizler de bireysel görüşlerinizle LGBT örgütlerinin taleplerine destek olabilir, LGBT taleplerinin toplumsal bir talep olduğunu gösterebilirsiniz!

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu olarak LGBT bireyleri bireysel ve örgütlü olarak görüş bildirmeye çağırıyoruz.

Görüşlerinizi göndermek için lütfen tıklayın: http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/gorusgonder.aspx

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu:

Hebûn Diyarbakır LGBTT Oluşumu

İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği

Kadın Kapısı Derneği

Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği

Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği

MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği

SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Voltrans Trans Erkek Oluşumu