1 Mayıs Meydanında Gökkuşağı Koalisyonu

1 Mayıs 2012

Kaos GL & Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneklerinin çağrısı ile sabah yürüyüşün başlangıç noktası Gar önünde buluşan Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Translar ile dostları “Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu” pankartı açtılar.

Gökkuşşağı bayrakları bu yıl 1 Mayıs Ankara’da onuncu kez dalgalandı.

Kaos GL & Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneklerinin çağrısı ile sabah yürüyüşün başlangıç noktası Gar önünde buluşan Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Translar ile dostları ?Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu? pankartı açtılar.

Gardan yürüyüşle başlayan ve Sıhhiye meydanında mitingle sona eren Ankara 1 Mayısında bu yıl yine alternatif kortej oluşturuldu. LGBT’lerin, seks işçilerinin, feministlerin, LGBT öğrencilerin ve anarşist grupların oluşturdugu 1 Mayıs kortejinde sloganlar birbirine karıştı ve kara, kara-kızıl, mor bayraklar ile gökkuşağı bayrakları birlikte dalgalandı.

Gökkuşağı kortejine ?Ankara’nın gayriresmi gazetesi – Solfasol? pankartı da dahil oldu.

Seks işçileri ise ?Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır? pankartı açtılar ve kırmızı şemsiye ile yürüdüler.

?Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Hayır? pankartının da taşındığı Gökkuşağı Koalisyonuna başta Bilkent, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi kampüslerinden gellen çok sayıda öğrenci de katıldı.

Kortejin arkasında işporta emekçileri ile sokak sanatçıları, önünde ise yeşiller yer aldı.

Gardan Sıhhiye meydanına kadar yürüyüş güzergahında onlarca noktada ?Anayasada Cinsel Yönelim-Cinsiyet Kimliği Tanınsın? yazılamaları yapıldığı görüldü. Dikkat çeken diğer yazılamalar ise ?Lezbiyenler Vardır?, ?Seks İşçilerine Sendika?, ?Aşk Aşk Hürriyet Uzak Olsun Nefret?, ?Yaşasın Feminizm? oldu.

Yürüyüşün sonunda meydana girerken görevli otobüsün üzerinden diğer pankartlarla birlikte ?Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu? pankartı da okundu ve kortej selamlandı.

Yürüyüşte taşınan büyük gökkuşağı bayrağı Sıhhıye meydanına ulaşıldığında bir süre köprüye asılarak dalgalandırıldı. Bayrağın köprüye asıldığı esnada gökkuşağı kortejindekiler düdük çalarak ses çıkardılar.

?Anayasal Eşitlik İçin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Realitesi Tanınsın!?

Ankara’da, Gökkuşağı Kaolisyonunun dağıttığı bildiride, ?homofobiye, transfobiye, nefrete, her türlü ayrımcılığa ve sömürüye karşı gökkuşağı bayrakları ile özgürlüğün bayramı 1 Mayıs’ta yine alanlardayız? denildi.

?Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireyler olarak varoluşumuzu kuşatan heteroseksist ablukayı on yıldır alanlara çıkarak dağıtmaya çalışıyoruz? denilen bildiride, mevcut sistemin zorunlu heteroseksüelliği dayattığı belirtildi. Buna rağmen altı çizilen nokta ise şöyleydi: ?Cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimiz ile varoluşumuzu hayatın her alanında yok sayıp ezse de
LGBT’ler olarak hayatın her alanından geliyoruz.?

Dağıtılan bildiride anayasal tanınma talebi öne çıkıyor: ?Sivil anayasa tartışmaları daha başlamadan çok önce ilk defa 1 Mayıs meydanlarında yükselttiğimiz, Anayasanın 10. Maddesine ?cinsel yönelim? ve ?cinsiyet kimliği? eklensin sloganlarımızı ısrarla tekrar ediyoruz!?

?Heteroseksizme Teslim Olmayacağız! Ya Eşitlik Ya da Hiç!?

LGBT varoluşları tanımlayan ?cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği? realitesinin tanınmasını talep eden ve LGBT’lerin hayatlarının yasalarda ?diğer? ya da ?ve benzeri? görünmezliğine havale etmeye kalkışan inkârcı politikalara teslim olunmayacağını belirten bildirinin satir başları şöyle:

?Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans örgütlerinin oluşturduğu Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu olarak ?Cinsel Yönelim? ve ?Cinsiyet Kimliği? realitelerinin anayasal tanınmasını istiyoruz!?

?Hükümet’in hazırladığı Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı’nın "Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı" başlıklı 3. Maddesi’nde yer alan ayırım yapılamayacak zeminler arasına "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadelerinin eklenmesini istiyoruz.?

?Nefret suçları ile ilgili mevzuat çalışmasının bir an önce gerçekleştirilerek lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik nefret suçlarına karşı gerekli cezai önlemlerin alınması; "haksız tahrik" indirimlerinin nefret suçlarına uygulanamayacağına dair yasal düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.?

?T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlar ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan yönetmeliklere dâhil olan ?genel ahlak?, ?kamu ahlakı?, ?müstehcenlik?, ?yüz kızartıcı suçlar? gibi muğlâk ifadelerin mevzuattan çıkarılması ya da lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireylerin aleyhine yorumlanamayacak şekilde yeniden düzenlensin.?

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu’nun oluşturan LGBT örgütler

Hevjin LGBTT Diyarbakır Oluşumu, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Kadın Kapısı Derneği, Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği, VolTrans Trans Erkek İnisiyatifi

1 Mayıs Meydanlarında 10 Yıldır Gökkuşağı Bayrağı Dalgalanıyor!

?Kaos GL – Eşcinsellerin Sesi? pankartının açıldığı 2001 1 Mayıs’ından bu yana 10 yılı geride bırakan gökkuşağı bayraklı 1 Mayıs, Türkiye Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) mücadelesi açısından önemli bir dönüm noktası.

2001’de Kaos GL üyeleri Ankara’daki kutlamalara katılarak ilk kez kamusal alana çıkmış, gökkuşağı bayrakları ve sloganlarıyla emek mücadelesiyle LGBT mücadelesinin ortaklığına işaret etmişti.

Fotoğraflar: Ali Özbaş
Videolar: Barış Sulu

Video bağlantıları
1 Mayıs Meydanında Gökkuşağı Koalisyonu

http://www.youtube.com/watch?v=W8XdI-Bxu0s
http://www.youtube.com/watch?v=90YFnJ7LAsE
http://www.youtube.com/watch?v=195T9EKMuOo
http://www.facebook.com/pages/Kaos-GL/113817517723